• Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Akademii Rozwoju przy ul. Kraushara 3 lok.1 w Warszawie. 
  • Na zajęcia stacjonarne Uczestnicy przychodzą punktualnie (nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć), bezpośrednio po zakończonych zajęciach Uczestnicy opuszczają lokal.
  • Na zajęcia stacjonarne przychodzą tylko Uczestnicy zdrowi, bez jakichkolwiek oznak infekcji. Prowadzący zajęcia, po konsultacji z właścicielem Akademii Rozwoju, może odmówić prawa do udziału w zajęciach Uczestnikowi, który ma widoczne objawy infekcji (takie jak katar czy kaszel).
  • W przypadku stwierdzenia u Uczestnika objawów infekcji, zostaje on natychmiast odizolowany, natomiast lektor lub właściciel Akademii Rozwoju telefonicznie informuje Rodzica o konieczności odbioru Uczestnika.
  • Bezpośrednio po wejściu do lokalu należy zdezynfekować dłonie (płyn do dezynfekcji umieszczony jest przy wejściu) lub umyć je wodą z mydłem. W łazience wywieszona jest instrukcja prawidłowego mycia rąk.
  • Do lokalu wchodzą tylko Uczestnicy, Rodzice, opiekunowie prawni pozostają na zewnątrz.
  • W przypadku odgórnych decyzji rządowych każdorazowo w czasie przebywania w lokalu istnieje obowiązek zasłaniania ust/ nosa, zachowywania wymaganych odstępów między Uczestnikami przebywającymi w jednej Sali oraz stosowania innych szczególnych środków bezpieczeństwa  – stosownie do aktualnych rozwiązań prawnych w tym zakresie zw. z stanami pandemii/epidemii/zagrożenia epidemiologicznego itp.